Implementatieplan veilig werken in besloten ruimtes
  12 december 2018

  Implementatieplan veilig werken in besloten ruimtes

   

  Veel organisaties worstelen met het onderwerp besloten ruimtes. Het is veelal bekend dat besloten ruimtes gevaarlijk zijn en men wil hier graag op een goede manier mee omgaan. De vraag waar organisaties mee worstelen is: hoe moet ik zorgen dat ik het goed geregeld heb? Om organisaties te helpen bij het goed en veilig organiseren van werkzaamheden in besloten ruimtes heeft R3B Safety & Rescue een stappenplan opgesteld. Organisaties die alle stappen doorlopen voldoen hiermee aan de eisen die de Arbowet stelt.

  Eisen inspectie SZW

  Om te voldoen aan de gestelde eisen van de inspectie SZW dienen de onderstaande zaken gedaan te worden. Aankopen van materialen is vaak één van de eerste zaken die gedaan worden als na controle van de inspectie SZW blijkt dat organisaties niet voldoen aan de eisen die gesteld worden om besloten ruimtes veilig te betreden. Dit is vaak wel de makkelijkste weg, maar biedt geen echte oplossing.

  Bij het oplossen van een veiligheidsvraagstuk is een integrale aanpak veelal noodzakelijk en raakt daarmee ook meerdere lagen in de organisatie.

  Omdat veel organisaties worstelen met het opstellen van een plan van aanpak om het onderwerp besloten ruimtes goed te regelen binnen de organisatie heeft R3B Safety & Rescue een stappenplan opgesteld waarmee een handreiking wordt geboden om het mogelijk te maken het onderwerp besloten ruimtes goed te organiseren binnen de organisatie.

  Stappenplan

  • Inventariseer en markeer de besloten ruimtes en leg deze vast in een register.
  • Stel een procedure op voor het vrijgeven en betreden van besloten ruimtes.
  • Inventariseer per besloten ruimte de risico’s.
  • Stel de juiste beheersmaatregelen vast en leg deze vast in een procedure per besloten ruimte.
  • Verzorg voorlichting aan al het personeel (indien relevant) m.b.t de procedure besloten ruimtes die van toepassing is binnen de organisatie.
  • Zorg ervoor dat het algemene BHV-plan, dat in gang gezet moet worden tijdens een incident ook wordt afgestemd op incidenten in besloten ruimtes.
  • Stel de criteria vast, en leg deze criteria vast in het personeelsdossier, waaraan personen binnen de organisatie moeten voldoen om bevoegd te zijn om:
   • besloten ruimtes vrij te geven,
   • besloten ruimtes te betreden,
   • toezicht moeten houden in de functie veiligheidswacht (mangatwacht),
   • reddingen uit besloten ruimtes uit te voeren.
  • Wijs personen binnen de organisatie aan die na het voldoen aan de criteria bevoegd zijn om:
   • besloten ruimtes vrij te geven,
   • besloten ruimtes te betreden,
   • toezicht moeten houden in de functie veiligheidswacht (mangatwacht),
   • reddingen uit besloten ruimtes uit te voeren.
  • Laat de medewerkers de benodigde trainingen doorlopen, die:
   • besloten ruimtes vrij moeten geven,
   • besloten ruimtes moeten betreden,
   • toezicht moeten houden in de functie veiligheidswacht (mangatwacht),
   • reddingen uit besloten ruimtes uitvoeren
  • Registreer de trainingen en leg de competentielijsten en certificaten vast in het personeelsdossier van de desbetreffende medewerkers.
  • Plan periodieke herhalingstraining om medewerkers bekwaam en gecertificeerd te houden met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden in besloten ruimtes.
  • Investeer, indien nodig, in de noodzakelijke arbeidsmiddelen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren op basis van de risico-inventarisatie met de bijbehorende beheersmaatregelen en/of de ervaringen die opgedaan zijn tijdens de trainingen.
  • Indien aanvullende materialen aangekocht zijn, registreer deze in een onderhoudsbeheersysteem en organiseer periodieke inspectie.
  Is dit artikel op enige manier nuttig geweest?
  Dislike 0
  Bekeken 265