Verschil Irata versus Rescue 3 International en NFPA
  7 februari 2019

  Verschil Irata versus Rescue 3 International en NFPA


  In de huidige markt wordt er door bedrijven volop geschermd met het feit dat ze gecertificeerde medewerkers hebben of werken volgens bepaalde richtlijnen. Vaak leidt dit voor klanten tot verwarring of éénzijdige beeldvorming, aangezien de meeste marktpartijen onvoldoende beeld geven van datgene wat dit nu werkelijk betekent en het vaak niet duidelijk is of de richtlijn ook daadwerkelijk de lading dekt van wat men verkoopt. Ook is het niet altijd duidelijk of de richtlijn geldt voor het bedrijf of de medewerker.
  Dit artikel is bedoeld om meer duidelijkheid te verschaffen over de belangrijkste overeenkomsten en verschillen van twee toonaangevende richtlijnen die men in het werkveld tegenkomt namelijk de IRATA-richtlijn en de NFPA-richtlijn 1670 en 1006.

  IRATA

  De Industrial Rope Acces Trade Association (IRATA) is een Engelse non-profit organisatie, die als doelstelling heeft om de belangen van de rope access industrie te behartigen als het gaat om kwaliteit en veiligheid. Irata hanteert richtlijnen voor rope access bedrijven om op een veilige wijze rope access activiteiten uit te voeren.

  NFPA

  De National Fire protection Association (NFPA) is een van origine Amerikaanse non-profit organisatie, die als missie heeft om zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen en zoveel mogelijk levens te redden.
  De NFPA verstrekt richtlijnen voor o.a. rescueteams en hulpverleningsorganisaties om aan hun missie bij te dragen en opereert wereldwijd.

  Scope

  De IRATA-richtlijn is een standaard die bedrijven kunnen volgen indien deze rope access activiteiten willen uitvoeren.
  Andere standaarden van een gelijkwaardige opzet uit andere landen zijn:

  • FISAT (Duitsland);
  • SPRAT (USA);
  • PRAT (Denemarken);
  • SOFT (Noorwegen);
  • ARAA (Australië).

  Alle organisatie hebben de overeenkomst dat ze een hoge veiligheidsstandaard nastreven bij rope access activiteiten, waarbij er onderling nuanceverschillen zijn.

  Bij veel bedrijven in de energie of (petro)chemiesector wordt gebruik gemaakt van aannemers die de IRATA-richtlijnen hanteren indien deze werkzaamheden moeten uitvoeren met behulp van rope access technieken.

  In de scope van de IRATA-code of practice deel 1.1 staat het volgende nadrukkelijk vermeld:

  “This code of practice is not intended to apply to the use of rope-based access methods for leisure activities, arboriculture, general steeplejack methods or emergency personal evacuation systems, or to the use of rope-based access (line rescue) techniques by fire brigades and other emergency services for rescue work or for rescue training.”

  Dus dit is niet geschikt/bedoeld voor reddingsteams!

  De NFPA-richtlijnen 1670 en 1006 zijn richtlijnen die wereldwijd gebruikt worden door hulpverleningsorganisaties om invulling te geven aan het juiste inhoudelijk beleid t.a.v. organisatorische en vakinhoudelijke eisen die je aan hulpverleningsorganisaties en hulpverleners stelt. Net als bij de rope access standaarden heeft NFPA als doelstelling om een hoge standaard neer te zetten op het gebied van rescueteams.

  In de scope van de NFPA-richtlijn 1670 deel 1.1 staat dan ook nadrukkelijk het volgende vermeld:

  “This standard shall identify and establish levels of functional capability for conducting operations at technical search and rescue incidents while minimizing threats to rescuers. The requirements of this standard shall apply to organizations that provide response to technical search and rescue incidents, including those not regulated by governmental mandates.”

  In de scope van de NFPA-richtlijn 1006 deel 1.1 staat dan ook nadrukkelijk het volgende vermeld:

  “This standard establishes the minimum job requirements necessary for fire service and other emergency response personnel who perform technical rescue operations.”

  Dit is dus specifiek voor reddingsteams!

  Alleen uit de scope van de twee verschillende richtlijnen (IRATA vs. NFPA) blijkt al overduidelijk voor welke doelgroep en welke werkzaamheden deze richtlijnen bedoeld zijn en voor welke niet.

  Samengevat geeft IRATA de richtlijnen voor rope access werkers en organisaties en geeft NFPA de richtlijnen voor brandweer, reddingswerk, reddingsteams en de individuele reddingswerker.

  Rescue 3 International

  Rescue 3 International is de organisatie die trainingsinhoud heeft ontwikkeld en trainingen toetst aan de NFPA-normen. In hoeverre externe organisaties, volledig voldoen aan de NFPA-normen t.a.v. de organisatorische aspecten zoals vermeld in NFPA 1670 wordt niet door Rescue 3 International beoordeeld.

  Kortom: voor alle vormen van “technical rescue”  is IRATA niet relevant, alhoewel dit soms verwarrend is onder invloed van zowel naamsbekendheid als wat marktspelers verkondigen.
  Voor alle vormen van “technical rescue” is NFPA dus relevant!

  Praktisch: bij IRATA leer je je collega redden die net als jijzelf ook in de touwen hangt en aan het schilderen is. Je doet dit in de basis alleen! Dit heeft niets te maken met slachtoffertransport uit besloten ruimtes m.b.v. brancards e.d., of het gebruik van driepoten en takelsystemen die je gebruikt voor betreding en evacuaties.

  Op basis van NFPA-richtlijnen leer je slachtoffers redden met behulp van touwtechnieken, takelsystemen, driepoten, brancards, overspanningen, etc. en is het doel: “het redden van anderen door een georganiseerd reddingsteam (klein of groot, afhankelijk van complexiteit) van hoogtes of uit besloten ruimtes.”

  De overeenkomst is dat er in beide richtlijnen uit gegaan wordt van het gebruik van touwen, harnassen, e.d. maar met totaal verschillende doelstellingen, toepassingen en oplossingen, incidentbenadering, analyse, etc.! Voor de rest zijn het twee verschillende werelden met ieder hun eigen uitgangspunten, namelijk rope access versus speciale redding!!!

  Trainingen

  R3B Safety & Rescue hanteert voor de trainingen die gericht zijn op veiligheid en hulpverlening de certificering van o.a. Rescue 3 International (op basis van NFPA-richtlijnen) en hanteert voor de rope access opleidingen de IRATA-richtlijn en certificering (en evt. SPRAT)

  Is dit artikel op enige manier nuttig geweest?
  Dislike 0
  Bekeken 302